Kadın İşi Erkek İşi Kadın İşi Erkek İşi

Kadın İşi Erkek İşi
  Hannah Rachel Bell
975-331-423-X
Epsilon Yayınevi
  NOTHING
 
   

Kadın-erkek eşitliğinin hâlâ tartışıldığı, erkek-kültürlü toplumda kadınların hâlâ kimlik savaşımı verdiği günümüzde, erkeklerle kadınların farklı toplumsal görevler yüklendiği, birbirlerine saygı gösterdiği ancak hiçbir "üstünlük" sorunu yaşamadığı bir dünyaya götürüyor bizi elinizdeki kitap. Doğayla bir bütün oluşturmuş, geleneklerine bağlı bir topluluğun elli bin yıldır yaşamakta oluğu topraklara, onların yaşantılarına götürüyor. Biz, gerçekten uygarlaşmış mıyız, diye soruyorsunuz kendinize. Uygar olmak nedir? Eşitlik, dürüstlük, mutluluk nedir? Avusturalya Yerlilerinden Ngrainyin kabilesiyle yıllardır çalışmakta olan değerli bilimci Hannah Rachel Bell, bu yerlilerin kültürel süreçlerine ve kadın-erkek yetkeleriyle kadın bağımsızlığını etkileyen kurumlarına ışık tutarken belki de bu soruları sormamıza ya da onlara yanıt aramamıza neden oluyor...

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !